Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

1. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi cestouvní agenturou Clubs2Go, provozovaná fyzickou osobou - Martin Fau (dále jen CA) a zákazníkém vzniká na základě objednání služeb vyplněním objednávkového formuláře a zaplacením ceny poskytovaných služeb v plné výši (není-li uvedeno jinak). CA se zavazuje poskytnout zákazníkovy sjednané služby v plném rozsahu. Objednávkou zákazník stvrzuje, že souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami CA.

2. Platba

Úhrada objednaných služeb probíhá bankovním převodem a rezervace je platná teprve po připsání peněz na bankovní účet CA, na základě kterého je zákazníkovi odeslán voucher na čerpání těchto služeb. Doba splatnosti objednaných služeb je 3 pracovní dny po obdržení platebních údajů od CA.

3. Podmínky realizace zájezdu

Realizace cesty je podmíněna dosažením minimálního počtu 45 zákazníků (není-li uvedeno jinak). Při nedosažení stanoveného minimálního počtu může být cesta ze strany CA zrušena a to ne později než 7 dnů před odjezdem. O této skutečnosti bude klient informován pomocí kontaktního e-mailu, který uvedl při objednání služeb. Cena zaplacených služeb bude klientovi vrácena v plné výši. Nárok na kompenzaci nebo náhradu škody však tímto klientovi nevzniká.

4. Odstoupení od smlouvy a storno poplatky

Zákazník má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy a žádat vrácení ceny zaplacených služeb v plné výši při porušení dohodnutých podmínek za strany CA. Pokud se rozhodne již zaplacené služby nečerpat z jiných důvodů, storno podmínky jsou následující:

odstoupení od smlouvy minimálně 21 dnů před odjezdem - storno  50% z celkové částky
odstoupení od smlouvy méně než 21 dnů před odjezdem - storno 100% celkové částky

5. Změna programu a poskytovaných služeb

CA si vyhrazuje právo změnit při závažných okolnostech dohodnutý program nebo skladbu služeb za program a služby stejné povahy a stejné nebo vyšší kvality a ceny. V případě, že CA není schopna takovou náhradu zajistit, vzniká klientovi nárok na vrácení poměrné části úhrady a to pouze ve výši neposkytnutých služeb.

6. Účast nezletilých

Z povahy nabízených služeb není účast mladistvích možná a klient může být před nastoupením cesty požádán o předložení průkazu totožnosti z důvodu ověření věku.

7. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Potvrzením těchto podmínek udělujete provozovateli serveru Clubs2Go.cz souhlas se zasíláním obchodních sdělení a to dle zákona č. 480/2004 (ze dne 7. 9. 2004).

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel se tímto zavazuje v maximální dané míře chránit všechny osobní data registrovaných uživatelů před zneužitím dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a neposkytnout za žádných jiných okolností osobní data registrovaných uživatelů třetím subjektům.

9. Autorská práva

Všechen publikovaný a zveřejněný obsah, zdrojové kódy a data v databázích serveru Clubs2Go.cz jsou chráněny autorským právem. Žádná část stránek Clubs2Go.cz nesmí být kopírována nebo přetištěna bez předchozího písemného souhlasu provozovatele serveru, pokud není v takových pravidlech a podmínkách uvedeno jinak.